Gezinskring    Wat beweegt ons?    Dubbele beweging!    Bibliotheek  

 

 

De dubbele beweging

 

Er wordt ons wel eens gevraagd wat de kracht van ons Gezinhuis is. Een lastige vraag om te beantwoorden. Er is niet één recept te geven voor ons gezin. Inmiddels kennen we wel een heel belangrijk ingrediënt; iets wat wij de dubbele beweging noemen. We zullen proberen dit hieronder uit te leggen.

 

Kinderen worden voor lange of kortere tijd met een bepaalde hulpvraag in ons Gezinshuis opgenomen. Vanaf het eerste moment start voor ons dan de ontdekkingstocht. Ongeacht de voorgeschiedenis of beperkingen van een kind proberen wij, de Gezinshuisouders, de kinderen te begeleiden bij het vinden van antwoorden op de vragen die het leven voor hen heeft.

 

 

 

We proberen in het gezinsleven een sfeer neer te zetten waarin de kinderen zichzelf kunnen leren kennen en waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot krachtige mensen.

 

Uitgangspunt

 

Het uitgangspunt is dat ieder mens in het leven iets te leren heeft. Wij proberen met hulp van anderen een situatie te scheppen waarin deze ontwikkeling ofwel “beweging” zo veel mogelijk wordt gestimuleerd en antwoorden op de vragen gevonden kunnen worden. Tegelijkertijd geloven we dat ieder mens aan anderen iets te leren heeft. Ieder kind kan in ons gezin, maar ook erbuiten op school of bij vrienden, een bijdrage leveren. Het kind kan anderen vanuit de eigen kracht en persoonlijkheid dus ook in beweging brengen en krijgt zo bijvoorbeeld een rol in het beantwoorden van de vragen die andere gezinsleden hebben.

 

ln het gezinshuis proberen we deze beweging tot stand te brengen door kinderen bewust met anderen in contact te brengen en zien we toe op een goede balans. De dubbele beweging staat dus voor de beweging die een kind in ons gezin ervaart wanneer het zelf in ontwikkeling is én de beweging die het bij anderen teweeg brengt door de verbinding die het met hen aangaat. Maar het dubbele zit ook in de het versterkend karakter dat het samengaan van deze beide bewegingen op elkaar heeft.

 

In interactie met anderen doet zich bijvoorbeeld ook een mooie mogelijkheid voor om je eigen talenten te ontdekken.

 

En de beweging gaat nog verder. Ook mensen die in het gezin komen om een specialisme uit te voeren, worden uitgedaagd om te onderzoeken welke vragen zij zelf hebben en worden gestimuleerd om hun kracht breder in te zetten dan hun professie in eerste instantie van hen zou vragen. Ook voor hen ontstaat zo de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Deze extra dimensie van de dubbele beweging ontstond eerst onbewust, maar inmiddels zoeken wij hier bewust naar omdat de uitwerking voor iedereen zo positief is.

 

Antroposofie

 

De basis voor de dubbele beweging ligt in de kern van het antroposofische gedachtegoed; Dit alleen werkt genezend: als in de spiegel van de mensenziel de hele gemeenschap ontstaat en als in de gemeenschap leeft de kracht van ieder individu.

 

In ons Gezinshuis wordt dit gerealiseerd in een ontdekkingstocht naar wat ieder individu kan bijdragen, aan zichzelf en aan anderen. Wij zijn alert op de kansen die mensen vanuit verbinding hebben. Het gezin is de verbinding waarin mensen, kinderen en begeleiders, kracht vinden om te groeien en te leren. Zo ontstaat een zichzelf versterkend geheel.

 

Contact: Miriam en Frans Erlings, info@gezinskring.nl, 030-2523788, Kantmos 71, 3994 KH Houten